Aikido Dojo Piešťany

Aikido Dojo Piešťany

Aikido dojo PIEŠŤANY vzniklo v septembri 1999. Klub združuje cvičencov aikido z Piešťan a priľahlého okolia. ADPN je členom Slovenskej Aikido Asociácie (SAA). Výučbu v dojo zabezpečuje Lukáš Nitriansky 5. Dan Aikikai Hombu Dojo ktorý je zároveň aj vedúcim ADPN.
Cvičí sa naboso v judistickom resp. inom kimone alebo v teplákoch. Tréningy obsahujú výučbu s mečom /boken/, palicou /jo/, a nožom /tanto/. Klub sa stal riadnym členom, Slovenskej Aikido Asociácie vo februári 2000, ktorá na území Slovenska združuje kluby pracujúce v systéme Aikikai Hombu.
Slovenská Aikido Asociácia je medzinárodne akreditovaná v Aikikai Hombu Dojo a taktiež je riadnym členom Európskej Aikido Federácie /EAF/ a Medzinárodnej Aikido Federácie /IAF/. Technickým riaditeľom (TR) SAA je od roku 1995 pán Masatomi IKEDA sensei 7. DAN Aikikai Hombu, Japonsko, túto funkciu od roku 2002 do 2022 oficiálne prevzal jeho asistent pán Michele Quaranta sensei 7. DAN Aikikai Hombu.
V rámci Slovenska a Čiech zabezpečuje Slovenská Aikido Asociácia odborné výukové semináre pod vedením zahraničných inštruktorov, kde je zároveň umožnené riadnym cvičencom vykonávať skúšky technickej vyspelosti /KYU + DAN/, ktoré sú medzinárodne uznané.

Prihláška do Aikido Dojo Piešťany v PDF formáte.

Stanovy Aikido Dojo Piešťany v PDF formáte.

Smernica inštruktorov v Aikido Dojo Piešťany v PDF formáte.

Etika v Aikido Dojo Piešťany v PDF formáte.

 

Aikido dojo Piešťany - občianske združenie
Bratislavská cesta 129
921 01  Piešťany       
IČO:42163412

Členské príspevky sa uhrádzajú bankovým prevodom, vždy mesiac vopred,
najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca na číslo účtu: SK98 1100 0000 0029 2284 5711

Variabilný symbol: rokmesiac (201601 – platba za január 2016)
Konštantný symbol: 558 (finančné platby ostatné)
Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno člena

 

Inštruktori

 

hlavný inštruktor
Lukáš Nitriansky 5. DAN Aikikai
lukas

inštruktor
Tibor Guttman 2. DAN Aikikai
lukas